جلسه آموزشی معرفی کامپوزیت و متریال - مرداد 1397

جلسه آموزشی معرفی متریال Bio HPP و کامپوزیت های  visiolign با حضور آقایان سینا طراطی و فرید هاشم نژاد به عنوان مدرس و 22 نفر شرکت کننده در تاریخ 18 مرداد 1397 برگزار شد.copy right : Hoodian corporation 2018