چهارمین همایش بین المللی ایمپلنت های دندانی اصفهان- مرداد 1397

شرکت هودیان و آداک راد در چهارمین همایش بین المللی ایمپلنت های دندانی اصفهان حضور پیدا کردند. موضوع این همایش نگاهی بر رویکرد جایگزینی فوری دندان با ایمپلنت های دندانی bredent بود. سخنرانی مراسم توسط دکتر وفا مشیر آبادی متخصص جراحان دهان ، فک و صورت و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی انجام شد.copy right : Hoodian corporation 2018