جلسه آموزشی کامپوزیت - آذر 98
جلسه آموزشی نرم افزار Ceramill map - آبان 98
برنامه آموزشی طراحی کدکم - آبان 1397
کنگره ProLab 4 - آبان 1397
بیست و هفتمین کنگره علمی سالانه پروتز دندان - مهر 1397
نمایشگاه دندانپزشکی Excida - اردیبهشت 1397
جلسه آموزشی معرفی کامپوزیت و متریال - مرداد 1397
چهارمین همایش بین المللی ایمپلنت های دندانی اصفهان- مرداد 1397
چهارمین همایش بین المللی ایمپلنت های دندانی اصفهان- مرداد 1397


copy right : Hoodian corporation 2018